+36 30 355 0880

0-24 Tudástár

Témakörök:Új ügyfeleknek
Meglévő ügyfeleknek


Önmüködő honlap
ÉrdekességekTalálj meg minket a Google+-on

Domaint Tippek, Domain ötletek
Egyszerűen kitűnő. Végre egy szolgáltató aki nem csak kullog az igények előtt, hanem minőségi szolgáltatást teremt
Domain Regisztráció
Date published: 10/31/2012
5 / 5 stars

Jogosan veszik el a domain neved, ha külföldre mész!
 

 

Nem tippeket akarok adni azoknak, akik el akarják venni más regisztrált domain nevét. Sokkal inkább az a célom, hogy felhívjam a figyelmet egy fontos problémára, amit kis odafigyeléssel elkerülhetsz!

 

A történet összefoglalva.

Az aquaphor.hu domain név Bársony Margit tulajdonában volt. A domain mögött semmilyen tartalom nem volt, üresen állt 2004 óta.

A hölgy egyszer csak külföldre utazott. Ezzel párhuzamosan az ISZT kapott egy levelet, mely szerint a hölgy adatai nem felelnek meg a nyilvántartásban rögzítettekkel.

A nyilvános adatokat bárki megnézheti a domain.hu oldalon.

Az ISZT komolyan vette a bejelentést és küldött egy hivatalos levelet a hölgy címére 2013. december 6. -án, hogy 8 napon belül frissítse az adatait. Ezt a levelet elküldte a domain regisztrátorának is.

2013. december 31-én második alkalommal is elküldték a tértivevényes levelet. Mindkét alkalommal a posta visszahozta azokat és az adatok sem frissültek 8 napon belül.

Mivel sem a domain regisztrátor se az ISZT nem tudta elérni a hölgyet, ezért a domain nevét törölték. A domain 60 napos parkolólistára került, majd 2014. március 23.  -án az Agria Aqua Kft benyújtotta a regisztrációs igényt a domain névre és azt meg is kapta.

Bársony Margit 1 héttel később vette észre, hogy már nem az övé a domain név. Talán mert megjelent egy ismeretlen honlap mögötte.

Azonnal panaszt is tett az ISZT -nél, de nem adtak neki igazat. Az aquaphor.hu domain nevet jogosan vették el tőle és jogosan használja az új kft.

Az indoklásként előadták, hogy aktualizálnia kellett volna az adatait az ISZT nyilvántartásában, akkor is ha csak ideiglenesen megy külföldre. Valamint 45 napja volt a törlést követően, hogy bármelyik domain regisztrátornál visszaállítsa a domain nevét, de egyiket sem tette meg.

 

Hogyen lehet elkerülni, hogy elvesszen így a domain neved?

Több módon is meg lehet akadályozni az ilyen eseteket:

  • Mindig legyenek aktualizálva az adataid. Ha változik a telefonszámod, lakcímed, e-mail címed azt jelentsd be a domain regisztrátorodnak is
  • Ha hosszabb időre külföldre mész, akkor vagy kérj postai átirányítást vagy jelezd az új címed a regisztrátorodnak.
  • Figyeltesd a felszabaduló domain listát, mert ha ott meglátod a domain neved, még 45 napod van visszaszerezni.

 

 

A teljes történet az ISZT indoklással:

Az aquaphor.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti állásfoglalást.

 

 

Az aquaphor.hu domain az Agria Aqua Kft. részére delegálható.

 

 

 

Indokolás:

 

A aquaphor.hu domain nevet (a továbbiakban: „Domain”) az Agria Aqua Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban „Igénylő”) igényelte 2014. március 24. napján. A Domain jogosultja korábban Bársony Margit magánszemély („Panaszos”) volt. A Panaszos nem gondoskodott arról, hogy a Nyilvántartásba valós és aktuális elérhetőségi adatok legyenek bejelentve és ezzel megsértette a hatályos Domainregisztrációs Szabályzat („DSZ”) 6.1. g) pontját.

 

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa (továbbiakban „Nyilvántartó”) a Panaszost annak a nyilvántartásban feltüntetett levelezési címére postai úton megküldött, 2013. december 6. napján kelt tértivevényes levelében hívta fel első alkalommal, majd 2013. december 31-én második alkalommal, hogy a nyilvántartásban szereplő adatait 8 napon belül frissítse, mivel bejelentés érkezett a Nyilvántartóhoz, hogy az valótlan. A Panaszost adatfrissítésre felhívó postai küldemények mindkétszer visszaérkeztek a Nyilvántartóhoz, és a Panaszos egyébként sem frissítette adatait. A Nyilvántartó a DSZ 6.5 szakasza alapján a felhívást egyidejűleg a Regisztrátornak, a WEBműHELY Kft.-nek (továbbiakban „Regisztrátor”) is megküldte.

 

A Regisztrátor is többször sikertelenül kísérelte meg a Panaszossal való kapcsolatfelvételt annak bejelentett elérhetőségi címén. A rendelkezésre álló adatokból arra lehet következtetni, hogy erre csak a Regisztrátor 2013. december 18. napján kelt levele kapcsán kerülhetett sor. A levélben a Regisztrátor a kapcsolattartási nehézségek miatt a Panaszos Domain delegálás-fenntartási szerződését 2014. január 31. napjával felmondta, valamint ismét megküldte részére a Nyilvántartó adatfrissítésre vonatkozó felhívását is.

 

Ezt követően a Domain delegálása visszavonásra illetve törlésre került, majd az Igénylő Domain delegálási igénnyel lépett fel 2014. március 23. napján. A Domain Igénylő részére 2014. március 24. napján delegálásra került.

 

Az igényléssel szemben a Panaszos 2014. március 31. napján panaszt terjesztett elő a Nyilvántartónál. Előadta, hogy a Nyilvántartó adatfrissítési felhívása csak ekkor jutott a tudomására, a nyilvántartásban feltüntetett magyarországi postai címe, neve a valóságnak megfelel, de időlegesen éppen nem tartózkodik Magyarországon. Álláspontja szerint a bejelentő rosszhiszemű volt és vélhetően tudomással bírt időközbeni külföldi tartózkodásáról. A nyilvántartásban szereplő adatait csak most tudná aktualizálni, a Domain delegálásának visszaállítását kérte.

 

Az Igénylő a panasszal kapcsolatban előadta, hogy álláspontja szerint a Domainnel kapcsolatos eddigi eljárás a DSZ-nek megfelelt, a Nyilvántartó megkísérelte értesíteni a Panaszost, de mivel nem volt elérhető, a Domain visszavonásra került és a Panaszos a rendelkezésére álló 60 napon belül sem jelentette be elsőbbségi igényét a korábban az ő használatában álló Domainre. Véleménye szerint a 2014. március 31. napján kelt panasz elkésett, mivel addigra a delegálás már előrehaladott fázisban volt, amely nem adhat jogalapot a végleges delegálás felfüggesztésére. Rámutatott arra is, hogy a Panaszos tartósan külföldön tartózkodik.

 

Az Igénylő azt is előadta, hogy a Panaszos a Domaint egy éve nem használja, azon tartalom nem lelhető fel, továbbá az „aquaphor” kifejezés nemzetközi védjegyoltalom alatt áll, amelynek használatára csak az Igénylő rendelkezik engedéllyel, de a Panaszos nem. Ezért a Panaszos részére történő ismételt delegálás a DSZ vonatkozó rendelkezéseibe ütköző állapotot hozna létre.

 

A Tanácsadó Testület („TT”) megvizsgálta, hogy a Domain visszavonási eljárás a DSZ rendelkezéseinek megfelelően zajlott-e. A Regisztrátor és a Panaszos levelezéséből megállapítható volt, hogy a Panaszos elérhetőségi adatainak frissítését a nyilvántartásban hosszabb időn keresztül felróhatóan elmulasztotta, ezért a Regisztrátor a Domainnel kapcsolatos ügyekben a kapcsolatot vele nem tudta felvenni. Ezt erősítik a Panaszos nyilatkozatai is valamint panaszának 2013. március 31-i dátuma is.

 

A DSZ 3.3 pontja alapján a domain-használónak a delegálás ideje alatt folyamatosan eleget kell tennie a mindenkori aktuális DSZ feltételeinek. A DSZ 6.1 g) pontja alapján a delegálást a Nyilvántartó visszavonja, ha a domain-használó nem gondoskodott arról, hogy a Nyilvántartásba valós és aktuális adatok legyenek bejelentve. A TT ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy az általános polgári jogi jogelvek alapján mulasztásának jogkövetkezményeit Panaszosnak kell viselnie, ezek alól saját felróható magatartása nem mentesítheti. A TT nem tudta elfogadni a Panaszos a kézbesítésekkel kapcsolatos azon védekezését sem, hogy az eljárás átmeneti külföldi tartózkodása alatt került lefolytatásra, így azt nem tudta befolyásolni. Az ügyben az Igénylő által hivatkozott bizonyítékok ugyanis a Panaszos tartós külföldi tartózkodására utalnak. A tartós külföldi tartózkodás esetén a TT álláspontja szerint elvárható a Panaszostól, hogy aktuális, valós külföldi elérhetőségi adatait a nyilvántartásba bejelentse.

 

A TT ezért megállapítja, hogy a Panaszos adatai bejelentésének elmulasztásával megsértette a DSZ 6.1 g) pontjába foglalt rendelkezéseket és a bejelentés alapján – az adatok aktualizálására való felhívást követően – a Domain visszavonására irányuló eljárás a DSZ 6.5. rendelkezéseinek megfelelően került lefolytatásra. Ezen kívül figyelembe kell venni azt is, hogy a Regisztrátor a Panaszos domain-delegálási szerződését 2014. január 31. napjával felmondta. A DSZ a 6.1 e) pontja alapján a delegálást a Nyilvántartó akkor is visszavonja, ha a Regisztrátor a Nyilvántartásban rögzíti, hogy a delegálás-fenntartási szerződés megszűnt, illetve azt felmondta és 45 napon belül egyetlen Regisztrátor sem rögzíti a Nyilvántartásban, hogy a delegálás fenntartására a domain-használóval szerződést kötött. Mivel a Panaszos a számára rendelkezésre álló határidőben a Regisztrátor figyelmeztetése ellenére nem kötött szerződést a delegálás fenntartására a rendelkezésére álló határidőn belül, ezért a delegálás visszavonásának a DSZ 6.1 e) pontja alapján is helye volt.

 

Mindezekre figyelemmel a TT álláspontja szerint nem volt akadálya a Domain visszavonását követően annak az Igénylő részére történő delegálásának.

A fentieken túl a TT Igénylő előadásával egyezően megállapította, hogy a vitatott domain név megegyezik a 888095 lajstromszámú AQUAPHOR nemzetközi szóvédjeggyel, amely használatára vonatkozó jogosultságát az Igénylő okirattal megfelelően igazolta, míg a Panaszos semmilyen, a védjegy jogszerű használatára vonatkozó bizonyítékot nem csatolt panaszához. A védjegy használatára vonatkozó jogosultság hiánya tehát a DSZ 2.2.1. és 2.2.2. a) pontja alapján a Domain Panaszos részére történő ismételt delegálását kizárja.

 

Az Igénylő a már visszavont Domainre vonatkozó regisztrációs eljárást időrendben elsőként indította meg; a DSZ 1.2.1.5 pontja értelmében a Regisztrátor a domain névre előterjesztett kérelmeket a benyújtás idejének sorrendjében köteles ellátni, a DSZ 1.2.3.2 pontja értelmében azok nyilvántartásba vétele is az igénylés sorrendjében történik („first comes – first served” elve).

 

A fentiek alapján a Tanácsadó Testület jelen ügyben sem jogszabályba, sem pedig a Domainregisztrációs Szabályzatba foglalt okot nem lát az igénylés elutasítására, ezért a delegálás teljesíthető.

 

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúan fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2014. április 17.Ha találtál valami hasznosat a cikkben, nyomj egy tetszik gombot:

mennyire vagy ügyes domaines?

Kérlek írj egy köszönömöt, ha tetszett!

Csatlakozz a beszélgetéshez!

Mi ez, hova kerültem?

A domainflotta.hu honlap tudásbázisát nézed éppen. Rengeteg leírást és szoftveres segítséget adunk, amivel megnövelheted a forgalmad. Vagy épp megvalósíthatod az ötleted.
domain tárhely regisztrációEzeket már olvastad?Dropbox használata és telepítése

Régóta ismerem ezt a szolgáltatást, azonban csak pár hónap...

Megnézte: 123867 ember
8 trükk amivel meghódítod a YouTube csúcsát

Ehhez elõször kicsit vissza kell ugranunk az idõben 2005-be, amikor is a&nbs...

Megnézte: 65955 ember
Fejléc elõhívása különbözõ levelezõben

E-mail fejlécek megjelenítése - felhasználói segédlet - Tartalomjegyzék E-mail fejl...

Megnézte: 33616 ember
Levelezés saját domain névvel - Gmailen keresztül

Ez az információ már elavult. A Google megszüntette a Gmail összek&ou...

Megnézte: 33371 ember
Mennyi idõ alatt készül el a .hu domain nevem?

A leggyakoribb eset Az új domain szabályzat szerint 4 munkanap alatt elbírálják a doma...

Megnézte: 30784 ember
A hely biztonsági tanúsítványa lejárt vagy A webhely tanúsítványa hibás.

Ez a "hibaüzenetet" a böngészõd írja ki, amikor megpróbálsz belépni a webes leve...

Megnézte: 29047 ember
Domain átirányítás = Google büntetés

 Sokan nem tudják, pedig létfontosságú:A Google bünteti a duplikált tartalmakat. Így a...

Megnézte: 24960 ember
Hogyan tudom rendezni az anyagiakat?

A rendelés díjának befizetésérõl:A rendelésed rögzítésekor küldünk e-mailben egy prof...

Megnézte: 24810 ember
Hogyan tudom elolvasni a leveleimet?

  Böngészõ segítségével Hogyan? A következõ webcímre látogass el e...

Megnézte: 24124 ember
Domain átirányítás

Domain nevet csak ip címre vagy dns címekre lehet irányítani. Az ip cím formátuma: 127.0.0....

Megnézte: 24124 ember